Science / American Association for the Advancement of Science

science_aaas_small Platforma SCIENCE oferă acces la textul integral pentru revistele științifice de cercetare editate de American Association for the Advancement of Science, în format online. Pe lângă revista științifică săptămânală SCIENCE (factor de impact 31,48) – cu conținut multidisciplinar, mai există alte două reviste Science Translational Medicine – medicină translațională și Science Signaling – semnalizare celulară – reviste ce se remarcă prin interdisciplinaritatea conținutului științific. Toate cele trei reviste reviste editate de AAAS (SCIENCE, Science Translational Medicine și Science Signaling) se caracterizează prin conținutul multidisciplinar de înalt nivel științific.

Ghid de utilizare Science


Acces la resursă


Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:

1. Academia Română Bucureşti
2. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Bucureşti
3. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH Bucureşti
4. INCD pentru Microtehnologie IMT Bucureşti
5. Institutul de Ştiinţe Spaţiale Măgurele
6. Universitatea ”Politehnica” Bucureşti
7. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Centrul Universitar de Nord Baia Mare