Wiley ebooks


Acces la resursă


Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:

1. Academia de Studii Economice Bucureşti
2. Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Brașov
3. Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu
4. Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Bucureşti
5. Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa
6. Academia Română Bucureşti
7. Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” Bucureşti
8. Agenţia Spaţială Română Bucureşti
9. Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti
10. Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca
11. Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iaşi
12. INCD Aerospaţială ”Elie Carafoli” INCAS Bucureşti
13. INCD Chimico-Farmaceutică Bucureşti
14. INCD din Domeniul Patologiei și Ştiințelor Biomedicale “Victor Babeș” Bucureşti
15. INCD Marină “Grigore Antipa” Constanța
16. INCD pentru Bioresurse Alimentare Bucureşti
17. INCD pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
18. INCD pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti
19. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele-Ilfov
20. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Măgurele-Ilfov
21. INCD pentru Fizica Pământului – INCDFP Măgurele-Ilfov
22. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH Măgurele-Ilfov
23. INCD pentru Fizică Tehnică IFT Iaşi
24. INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină GEOECOMAR Bucureşti
25. INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti
26. INCD pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare INMA Bucureşti
27. INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării INCDMTM București
28. INCD pentru Metale Neferoase şi Rare Pantelimon IMNR-Pantelimon, Ilfov
29. INCD pentru Microtehnologie IMT Bucureşti
30. INCD pentru Optoelectronică INOE 2000 Măgurele-Ilfov
31. INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului ICPA București
32. INCD pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani
33. INCD pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti
34. INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea
35. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca
36. INCD pentru Textile și Pielărie CERTEX București
37. INCD Turbo-motoare COMOTI Bucureşti
38. Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iaşi
39. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice “Marin Drăcea” ICAS Voluntari – Ilfov
40. Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române Bucureşti
41. Institutul de Ştiinţe Spaţiale Măgurele-Ilfov
42. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative SNSPA Bucureşti
43. Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
44. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
45. Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad
46. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; Centrul Universitar UBB Reşiţa
47. Universitatea “C. Brâncoveanu” Piteşti
48. Universitatea “C. Brâncuşi” Târgu-Jiu
49. Universitatea “Danubius” Galaţi
50. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
51. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
52. Universitatea de Medicina şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
53. Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
54. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi
55. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinte și Tehnologie Târgu Mureș
56. Universitatea de Petrol – Gaze din Ploieşti
57. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
58. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
59. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
60. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
61. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad
62. Universitatea de Vest din Timişoara
63. Universitatea din Bucureşti
64. Universitatea din Craiova
65. Universitatea din Oradea
66. Universitatea din Petroşani
67. Universitatea din Pitești
68. Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi
69. Universitatea Europeana “Drăgan” Lugoj
70. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
71. Universitatea Maritimă Constanţa
72. Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti
73. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
74. Universitatea “Nicolae Titulescu” București
75. Universitatea ”Ovidius” Constanţa
76. Universitatea ”Politehnica” Bucureşti
77. Universitatea Politehnica din Timişoara
78. Universitatea Româno-Americană Bucureşti
79. Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti
80. Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
81. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
82. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
83. Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iaşi
84. Universitatea “Titu Maiorescu” București
85. Universitatea ”Transilvania” Braşov
86. Universitatea ”Valahia” Târgovişte
87. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

 


Lista titluri de cărţi electronice Wiley

 

Nr crt Autor Titlu ISBN Colecţia Subdomeniu An
1 McGill A Companion to Late Antique Literature 9781118830390 Humanities Classical Studies 2018
2 Lössl A Companion to Religion in Late Antiquity 9781118968130 Humanities Classical Studies 2018
3 Gunter A Companion to Ancient Near Eastern Art 9781118336779 Humanities Classical Studies 2018
4 Holleran A Companion to the City of Rome 9781118300664 Humanities Classical Studies 2018
5 Morris Ancient Egyptian Imperialism 9781119467380 Humanities Classical Studies 2018
6 Beaulieu A History of Babylon, 2200 BC – 75 AD 9781119257561 Humanities Classical Studies 2018
7 Andro Digital Libraries and Crowdsourcing 9781119489139 Humanities Cultural Studies 2018
8 Béranger The Algorithmic Code of Ethics: Ethics at Bedsideof the Digital Revolution 9781119508632 Humanities Cultural Studies 2018
9 Gaudin Life Sciences, Information Sciences 9781119452713 Humanities Cultural Studies 2018
10 Leleu- Merviel Informational Tracking 9781119452867 Humanities Cultural Studies 2018
11 Millot Embarrassment of Product
Choices: How to Consume Differently
9781119508755 Humanities Cultural Studies 2018
12 Worland Searching for New Frontiers – Hollywood Films inthe 1960s 9781119464822 Humanities Cultural Studies 2018
13 Keil A Companion to D.W. Griffith 9781118341056 Humanities Cultural Studies 2018
14 Harrow A Companion to African Cinema 9781119100577 Humanities Cultural Studies 2018
15 Larke- Walsh A Companion to the Gangster Film 9781119041757 Humanities Cultural Studies 2018
16 Baranowski A Companion to Nazi Germany 9781118936894 Humanities History 2018
17 Childs American Business Since 1920: How It Worked 9781119367352 Humanities History 2018
18 Christian A History of Russia, Central Asia and Mongolia – Volume II: Inner Eurasia from the Mongol Empireto Today, 1260-2000 9781119392606 Humanities History 2018
19 Giesen Food and Eating in America: A Documentary Reader 9781119412878 Humanities History 2018
20 Stanard European Overseas Empire 1879- 1999: A Short History 9781119367376 Humanities History 2018
21 Dean A Companion to Public History 9781118508930 Humanities History 2018
22 Edele The Soviet Union – A Short History 9781119367413 Humanities History 2018
23 Lardier The Proton Launcher: History and Developments 9781119510536 Humanities History 2018
24 Link North Carolina: Change and Tradition in a Southern State, Second Ed 9781119453369 Humanities History 2018
25 Worger A Companion to African History 9781119063551 Humanities History 2018
26 Malovrh The Handbook of Advanced Proficiency in Second Language Acquisition 9781119261650 Humanities Language & Linguistics 2018
27 Grosjean The Listening Bilingual – Speech
Perception, Comprehension, and Bilingualism
9781118835722 Humanities Language & Linguistics 2018
28 Pennec Discourse Adjustments and Re- adjustments in Contemporary English 9781119482864 Humanities Language & Linguistics 2018
29 Bonfante Application of Graph Rewriting to Natural Language Processing 9781119428589 Humanities Language & Linguistics 2018
30 Bates A Companion to Renaissance Poetry 9781118585184 Humanities Literature 2018
31 Bradford A Companion to Literary Biography 9781118896433 Humanities Literature 2018
32 Richter Companion to Literary Theory 9781118958933 Humanities Literature 2018
33 Sshwarz Reading the Modern European Novel since 1900 9781118680650 Humanities Literature 2018
34 DeMaria British Literature 1640-1789 – Keywords 9781119181613 Humanities Literature 2018
35 Stockholder Thinking About Shakespeare 9781119125884 Humanities Literature 2018
36 Arp Bad Arguments – 100 of the Most Important Fallacies in Western Philosophy 9781119165811 Humanities Philosophy 2018
37 Addis Education and Expertise 9781119527268 Humanities Philosophy 2018
38 Cocking Evil Online 9781119471219 Humanities Philosophy 2018
39 Croce Connecting Virtues – Advances in Ethics, Epistemology, and Political Philosophy 9781119525660 Humanities Philosophy 2018
40 Dillon Criticism and Compassion – The Ethics and Politics of Claudia Card 9781119463030 Humanities Philosophy 2018
41 Goetz C. S. Lewis 9781119190004 Humanities Philosophy 2018
42 Irwin Doctor Strange and Philosophy – The Other Book of Forbidden Knowledge 9781119437901 Humanities Philosophy 2018
43 Irwin Westworld and Philosophy 9781119437932 Humanities Philosophy 2018
44 Loose The Blackwell Companion to Substance Dualism 9781119468004 Humanities Philosophy 2018
45 Parrochia Mathematics and Philosophy 9781119426813 Humanities Philosophy 2018
46 Gillingham Psalms Through the Centuries Volume 2 9781118832196 Humanities Religion & Theology 2018
47 Salvatore The Wiley Blackwell History of Islam 9781118527719 Humanities Religion & Theology 2018
48 Denova Greek and Roman Religions 9781119392552 Humanities Religion & Theology 2018
49 Ramsay Pastoral Theology and Care – Critical Trajectories in Theory and Practice 9781119292586 Humanities Religion & Theology 2018
50 Sawyer Isaiah Through the Centuries 9781119441151 Humanities Religion & Theology 2018
51 McGrath Theology – The Basic Readings 3e 9781119158196 Humanities Religion & Theology 2018
52 Sheldrake Julian of Norwich: “In God’s Sight” Her Theology in Context 9781119170563 Humanities Religion & Theology 2018
53 Seagal Topographical and Pathotopographical Medical Atlas of the Chest, Abdomen, Lumbar Region, and Retroperitoneal Space 9781119526735 Life Sciences Anatomy & Physiology 2018
54 Cavaillon Inflammation – From Molecular
and Cellular Mechanisms to the Clinic
9783527692156 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
55 Feldmann Yeast 2e – Molecular and Cell Biology 9783527659180 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
56 Hayes Novel Proteins for Food, Pharmaceuticals and Agriculture:
Sources, Applications and Advances
9781119385332 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
57 Lakshmipat hy Human Pluripotent Stem Cells: A Practical Guide 9781119394372 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
58 Turksen Wound Healing: Stem Cells Repair and Restorations, Basic and Clinical Aspects 9781119282518 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
59 Yang Bioinspired Materials Science and Engineering 9781119390350 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
60 Bilezikian Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, 9th Edition 9781119266594 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
61 Radosevich Apoptosis and Beyond – The Many Ways Cells Die, 2 Volume Set 9781119432463 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
62 Chojnacka Recent Advances in Trace Elements 9781119133780 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
63 Hubel Preservation of Cells: A Practical Manual 9781118989883 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
64 Khutoryans kiy Temperature-Responsive Polymers – Chemistry, Properties and Applications 9781119157830 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
65 Slack The Science of Stem Cells 9781119235293 Life Sciences Cell & Molecular Biology 2018
66 Flipo The Coming Authoritarian Ecology 9781119452683 Life Sciences Ecology 2018
67 Fomina Complex Biological Systems – Adaptation and Tolerance to Extreme Environments 9781119510390 Life Sciences Ecology 2018
68 Guilloux Marine Genetic Resources, R&D and the Law 1: Complex Objects of
Use
9781119451396 Life Sciences Ecology 2018
69 Shumway Harmful Algal Blooms – A Compendium Desk Reference 9781118994672 Life Sciences Ecology 2018
70 Verbeek Peace Ethology – Behavioral Processes and Systemsof Peace 9781118922545 Life Sciences Ecology 2018
71 Ruff Skeletal Variation and Adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century 9781118628430 Life Sciences Evolution 2018
72 Doggett Advances in the Biology and Management of Modern Bed Bugs 9781119171539 Life Sciences GeneralLife Sciences 2018
73 Hajek Ecology of Invertebrate Diseases 9781119256106 Life Sciences GeneralLife Sciences 2018
74 Meng Ectoparasites – Drug Discovery Against Moving Targets 9783527802883 Life Sciences GeneralLife Sciences 2018
75 Foottit Insect Biodiversity – Science and Society, Volume 2 9781118945582 Life Sciences GeneralLife Sciences 2018
76 Brar Microbial Sensing in Fermentation 9781119248002 Life Sciences Microbiology & Virology 2018
77 Mertz Evidence-Based Infectious Diseases 3e 9781119260363 Life Sciences Microbiology & Virology 2018
78 Kashyap Microbes for Climate Resilient Agriculture 9781119276050 Life Sciences Microbiology & Virology 2018
79 Ramos da Silva Zika Virus and Diseases: From Molecular Biology to Epidemiology 9781119408673 Life Sciences Microbiology & Virology 2018
80 Singh Diagnostics to Pathogenomics of Sexually Transmitted Infections 9781119380924 Life Sciences Microbiology & Virology 2018
81 Pitt Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists 9781118745847 Life Sciences Microbiology & Virology 2018
82 Ludwig Model Animals in Neuroendocrinology – From Worm to Mouse to Man 9781119391128 Life Sciences Neuroscience 2018
83 Herbison The GnRH Neuron and its Control 9781119233275 Life Sciences Neuroscience 2018
84 Bagasra Autism and Environmental Factors 9781119042280 Life Sciences Neuroscience 2018
84 Volkmar Essential Clinical Guide to Understanding and Treating Autism 9781119426981 Life Sciences Neuroscience 2018
85 Warrington Horticultural Reviews, Volume 46 9781119521082 Life Sciences Plant Science 2018
86 Goldman Plant Breeding Reviews, Volume 41 9781119414735 Life Sciences Plant Science 2018
87 Warrington Horticultural Reviews, Volume 45 9781119431077 Life Sciences Plant Science 2018
88 Kermode Molecular Pharming: Applications, Challenges and Emerging Areas 9781118801512 Life Sciences Plant Science 2018
89 Kern Hemodynamic Rounds – Interpretation of Cardiac Pathophysiology from Pressure Waveform Analysis 4e 9781119095651 Medicine Cardiovascular Disease 2018
90 Al-Ahmad How-to Manual for Pacemaker and ICD Devices: Procedures and Programming 9781118820674 Medicine Cardiovascular Disease 2018
91 Alboliras Visual Guide to Neonatal Cardiology 9781118635520 Medicine Cardiovascular Disease 2018
92 Pai Cardiology Board Review 9781118698983 Medicine Cardiovascular Disease 2018
93 Sun Comparative Cardiac Imaging – A Case-based Guide 9781119453192 Medicine Cardiovascular Disease 2018
94 Rigopoulos Onychomycosis – Diagnosis and Effective Management 9781119226512 Medicine Dermatology 2018
95 Burg Atlas of Dermatopathology Tumors and Cysts 9781119371571 Medicine Dermatology 2018
96 Gupta Vitiligo – Medical and Surgical Management 9781118937303 Medicine Dermatology 2018
97 Blume- Peytavi Atlas der Paediatrischen Dermatologie 9783527689668 Medicine Dermatology 2018
98 Matfin Endocrine and Metabolic Medical Emergencies – A Clinician’s Guide 2e 9781119374800 Medicine Endocrinology 2018
99 Levy Practical Diabetes Care 4e 9781119052210 Medicine Endocrinology 2018
100 Beger The Pancreas – An Integrated Textbook of Basic Science, Medicine and Surgery 3e 9781119188421 Medicine Gastroenterolog y& Hepatology 2018
101 Dooley Sherlock’s Diseases of the Liver and Biliary System, 13e 9781119237662 Medicine Gastroenterolog y& Hepatology 2018
102 Srinivasan Sitaraman and Friedman’s Essentials of Gastroenterology 2e 9781119235170 Medicine Gastroenterolog y& Hepatology 2018
103 Moore Surgical Critical Care and Emergency Surgery – Clinical Questions and Answers 2e 9781119317913 Medicine General & Internal Medicine 2018
104 Swanwick Understanding Medical Education: Evidence, Theoryand Practice, Third Edition 9781119373780 Medicine General & Introductory Medical Science 2018
105 Thachil Handbook of Venous Thromboembolism 9781119095606 Medicine Hematology 2018
106 Overeem Sleep Disorders in Neurology – A Practical Approach, Second Edition 9781118777251 Medicine Neurology 2018
107 Adle- Biassette Developmental Neuropathology 2e 9781119013112 Medicine Neurology 2018
108 Phelan Critical Care Obstetrics 6th Edition 9781119129400 Medicine Obstetrics & Gynecology 2018
109 Edmonds Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology 9e 9781119211457 Medicine Obstetrics & Gynecology 2018
110 Goldstein Textbook of Female Sexual Function and Dysfunction – Diagnosis and Treatment 9781119266136 Medicine Obstetrics & Gynecology 2018
111 Lopes Bonney’s Gynaecological Surgery 12th edition 9781119266907 Medicine Obstetrics & Gynecology 2018
112 American Cancer The American Cancer Society Principles of Oncology: Prevention to Survivorship 9781119468868 Medicine Oncology & Radiotherapy 2018
113 Eeles Cancer Prevention and Screening – Concepts, Principles and Controversies 9781118990957 Medicine Oncology & Radiotherapy 2018
114 Vickers A Beginner’s Guide to Targeted Cancer Treatments 9781119126843 Medicine Oncology & Radiotherapy 2018
115 American Cancer The American Cancer Society Oncology in Practice: Clinical Management 9781118592168 Medicine Oncology & Radiotherapy 2018
116 Cooper Immunotherapy in Translational Cancer Research 9781118684535 Medicine Oncology & Radiotherapy 2018
117 Janetka Extracellular Targeting of Cell Signaling in Cancer – Strategies Directed at MET and RON Receptor Tyrosine Kinases 9781119300229 Medicine Oncology & Radiotherapy 2018
118 Huang PACS-Based Multimedia Imaging Informatics – Basic Principles and
Applications, Third Edition
9781118795552 Medicine Radiology & Imaging 2018
119 Dahm Evidence-based Urology 2e 9781119129875 Medicine Urology 2018
120 Anders Micro and Nano Scale NMR – Technologies and Systems 9783527697281 Chemistry Analytical Chemistry 2018
121 Bleay Fingerprint Development Techniques – Theory and
Application
9781119187400 Chemistry Analytical Chemistry 2018
122 Boyd Forensic Anthropology – Theoretical Framework and Scientific Basis 9781119226529 Chemistry Analytical Chemistry 2018
123 Shrivastava Theory and Applications of Heat Transfer in Humans 2 Vol Set 9781119127420 Chemistry Analytical Chemistry 2018
124 Song Microfluidics – Fundamental, Devices and Applications 9783527800643 Chemistry Analytical Chemistry 2018
125 Vlahou Integration of omics Approaches and Systems Biology for Clinical Applications 9781119183952 Chemistry Analytical Chemistry 2018
126 Huang Persistent Toxic Substances Monitoring – Nanoelectrochemical Methods 9783527344109 Chemistry Analytical Chemistry 2018
127 Barsoukov Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications, Third Edition 9781119381860 Chemistry Analytical Chemistry 2018
128 Dong Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry – Principles and
Practices of DART-MS
9783527803705 Chemistry Analytical Chemistry 2018
129 He Two-dimensional X-ray Diffraction, Second Edition 9781119356080 Chemistry Analytical Chemistry 2018
130 Mallet Quantitative Biological and Clinical Mass Spectrometry – An Introduction 9781119281238 Chemistry Analytical Chemistry 2018
131 Wenzel Differentiation of Chiral Compounds Using NMR Spectroscopy Second Ed 9781119324782 Chemistry Analytical Chemistry 2018
132 Mendis Electron Beam-Specimen Interactions and Simulation Methods in Microscopy 9781118696545 Chemistry Analytical Chemistry 2018
133 Komives Bioprocessing Technology for
Production of Biopharmaceuticals and Bioproducts
9781119378341 Chemistry Biochemistry 2018
134 Kuila Principles and Applications of Fermentation Technology 9781119460381 Chemistry Biochemistry 2018
135 Ackermann Catalytic Hydroarylation of Carbon-Carbon Multiple Bonds 9783527697649 Chemistry Catalysis 2018
136 CCPS Bow Ties in Risk Management – A Concept Book for Process Safety 9781119490357 Chemistry Catalysis 2018
137 Deutsche Forsch MAK- und BAT-Werte-Liste 2018: Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitss-chädlicher Arbeitsstoffe. Mitteilung 54 9783527818396 Chemistry Catalysis 2018
138 DFG List of MAK and BAT Values 2018
– Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values atthe Workplace. Permanent Commission for the Invest
9783527818402 Chemistry Catalysis 2018
139 Dai Carbon-Based Metal-Free Catalysts – Design and Applications v2 9783527811458 Chemistry Catalysis 2018
140 Di‚Äöguez Artificial Metalloenzymes and MetalloDNAzymes in Catalysis – From Design to Applications 9783527804085 Chemistry Catalysis 2018
141 Garcia Metal-Organic Frameworks – Applications in Separations and Catalysis 9783527809097 Chemistry Catalysis 2018
142 Luque Sustainable Catalysis – Energy- Efficient Reactions and Applications 9783527693030 Chemistry Catalysis 2018
143 van’t Land Safety in Design 9781118745427 Chemistry Catalysis 2018
144 CCPS Guidelines for Integrating Process Safety into Engineering Projects 9781118795125 Chemistry Chemical Engineering 2018
145 Hungenberg Modeling and Simulation in Polymer Reaction Engineering – A Modular Approach 9783527685738 Chemistry Chemical Engineering 2018
146 Coker Petroleum Refining Design and Applications Handbook, Volume 1 9781119257110 Chemistry Chemical Engineering 2018
147 Jawad Structural Analysis and Design of Process Equipment, Third Edition 9781119311515 Chemistry Chemical Engineering 2018
148 Piemonte Biomedical Engineering Challenges
– A Chemical Engineering Insight
9781119296034 Chemistry Chemical Engineering 2018
149 Shenoy Heat Transfer to Non-Newtonian Fluids – Fundamentals and Analytical Expressions 9783527811687 Chemistry Chemical Engineering 2018
150 CCPS Dealing with Aging Process Facilities and Infrastructure 9781119430728 Chemistry Chemical Engineering 2018
151 CCPS Essential Practices for Creating, Strengthening and Sustaining Process Safety Culture 9781119515128 Chemistry Chemical Engineering 2018
152 CCPS Guidelines for Siting and Layout of Facilities, 2 ed 9781119474821 Chemistry Chemical Engineering 2018
153 CCPS Recognizing and Responding to Normalization of Deviance 9781119506638 Chemistry Chemical Engineering 2018
154 Hess Leadership by Engineers and Scientists: Professional Skills Needed to Succeed in a Changing
World
9781119436553 Chemistry Chemical Engineering 2018
155 Prager Practical Pharmaceutical Engineering 9781119418764 Chemistry Chemical Engineering 2018
156 Sahoo A Polygeneration Process Concept for Hybrid Solarand Biomass Power Plant – Simulation, Modelling and Optimization 9781119536321 Chemistry Chemical Engineering 2018
157 Sridhar Membrane Processes – Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation for Industrial Scale Separations 9781119418399 Chemistry Chemical Engineering 2018
158 Wood Design, Simulation and Optimization of Adsorptiveand Chromatographic Separations – A Hands-On Approach 9783527815029 Chemistry Chemical Engineering 2018
159 El-Gendy Biodsulfurization in Petroleum Refining 9781119224075 Chemistry Chemical Engineering 2018
160 Speight Handbook of Natural Gas Analysis 9781119240297 Chemistry Chemical Engineering 2018
161 Parrill Reviews in Computational Chemistry, Volume 31 9781119518068 Chemistry Computational Chemistry & Molecular Modelling 2018
162 Engel Applied Chemoinformatics – Achievements and Future Opportunities 9783527806539 Chemistry Computational Chemistry & Molecular Modelling 2018
163 Brereton Chemometrics – Data Driven Extraction for Science2e 9781118904695 Chemistry Computational Chemistry & Molecular Modelling 2018
164 Xiao Reactive Transport Modeling –
Applications in Subsurface Energy and Environmental Problems
9781119060031 Chemistry Environmental Chemistry 2018
165 Jjemba Pharma-Ecology – The Occurrence and Fate of Pharmaceuticals and Personal Care Products in the Environment, 2nd Ed 9781119312321 Chemistry Environmental Chemistry 2018
166 Dh‚Äörissar d Soils as a Key Component of the Critical Zone 2: Societal Issues 9781119438137 Chemistry Environmental Chemistry 2018
167 Leker Business Chemistry – How to Build and Sustain Thriving Businesses in the Chemical Industry 9781118858547 Chemistry General & Introductory Chemistry 2018
168 Smolke Synthetic Biology – Parts, Devices and Applications 9783527688104 Chemistry Industrial Chemistry 2018
169 de With Polymer Coatings – A Guide to Chemistry, Characterization, and Selected Applications 9783527806324 Chemistry Industrial Chemistry 2018
170 Chang Emerging Areas in Bioengineering 9783527803293 Chemistry Industrial Chemistry 2018
171 Haseley Freeze-Drying 3e 9783527808946 Chemistry Industrial Chemistry 2018
172 Heidersbac h Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production, Second Ed 9781119252351 Chemistry Industrial Chemistry 2018
173 Kr„mer Resource Efficiency of Processing Plants РMonitoring and Improvement 9783527804153 Chemistry Industrial Chemistry 2018
174 Thomson Polyurethane Immobilization of Cells and Biomolecules: Medical and Environmental Applications 9781119264958 Chemistry Industrial Chemistry 2018
175 Zhang Ice Templating and Freeze-Drying for Porous Materials and Their Applications 9783527807390 Chemistry Industrial Chemistry 2018
176 Hunger Industrial Organic Pigments 4e Production, Crystal Structures, Properties, Applications 9783527648320 Chemistry Industrial Chemistry 2018
177 Liu Petroleum Refinery Process Modeling – Integrated Optimization Tools and Applications 9783527813391 Chemistry Industrial Chemistry 2018
178 Yilmaz Smart Textiles – Wearable Nanotechnology 9781119460367 Chemistry Industrial Chemistry 2018
179 La Barre Blue Biotechnology – Production and Use of Marine Molecules 9783527801718 Chemistry Industrial Chemistry 2018
180 Rosenau Cellulose Science and Technology: Chemistry, Analysis, and Applications 9781119217619 Chemistry Industrial Chemistry 2018
181 Wenk Chemical Regulation in the Middle East 9781119223610 Chemistry Industrial Chemistry 2018
182 Baumgartne r Main Group Strategies towards Functional Hybrid Materials 9781119235941 Chemistry Inorganic Chemistry 2018
183 Gibson Experimental and Theoretical Approaches to Actinide Chemistry 9781119115557 Chemistry Inorganic Chemistry 2018
184 Power Inorganic Syntheses, Volume 37 9781119477822 Chemistry Inorganic Chemistry 2018
185 Grandinetti Noble Gas Chemistry – Structure, Bonding, and Gas-Phase Chemistry 9783527803552 Chemistry Inorganic Chemistry 2018
186 Stephenson Visible Light Photocatalysis in Organic Chemistry 9783527674145 Chemistry Organic Chemistry 2018
187 Huang Efficiency in Natural Product Total Synthesis 9781118940228 Chemistry Organic Chemistry 2018
188 Knipe Organic Reaction Mechanisms 2014 9781118941829 Chemistry Organic Chemistry 2018
189 Fernandes Protecting-Group-Free Organic Synthesis – Improving Economy and Efficiency 9781119295266 Chemistry Organic Chemistry 2018
190 Shi Organocatalytic Cycloadditions for Synthesis of Carbo- and Heterocycles 9783527807291 Chemistry Organic Chemistry 2018
191 Yu Macrocyclic Polyamines Synthesis and Applications 9783527804108 Chemistry Organic Chemistry 2018
192 Gakh Molecular Devices: An Introduction to Technomimetics and its Biological Applications 9781119126126 Chemistry Organic Chemistry 2018
193 Hoffmann Classical Methods in Structure Elucidation of Natural Products 9783906390819 Chemistry Organic Chemistry 2018
194 Holder Ruthenium Complexes – Photochemical and Biomedical Applications 9783527695225 Chemistry Organic Chemistry 2018
195 Huskens Multivalency – Concepts, Research and Applications 9781119143505 Chemistry Organic Chemistry 2018
196 Balas Innovative Research in Life Sciences – Pathwaysto Scientific Impact, Public Health Improvement and Economic Progress 9781119225898 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
197 Giordanetto Early Drug Development – Bringing a Preclinical Candidate to the Clinic 9783527801756 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
198 Greim Toxicology and Risk Assessment – A Comprehensive Introduction, 2nd Edition 9781119135944 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
199 Green Statistical Analysis of Ecotoxicity Studies 9781119488798 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
200 Handler Drug Selectivity An Evolving Concept in Medicinal Chemistry 9783527674381 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal
Chemistry
2018
201 Burke Active Pharmaceutical Ingredients in Synthesis – Catalytic Processes in Research & Development 9783527807253 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
202 Donnelly Microneedles for Drug and Vaccine Delivery and Patient Monitoring 9781119305101 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
203 Ekins Computational Toxicology: Risk Assessment for Chemicals 9781119282594 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
204 Fischer Successful Drug Discovery – Volume 3 9783527808694 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
205 Hey- Hawkins Boron-Based Compounds – Potential and Emerging Applications in Medicine 9781119275602 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
206 Rasmussen Stem Cells in Birth Defects Research and Developmental
Toxicology
9781119283249 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal
Chemistry
2018
207 Thota Metal Nanoparticles – Synthesis and Applicationsin Pharmaceutical Sciences 9783527807093 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
208 Will Mitochondrial Dysfunction Caused by Drugs and Environmental Toxicants, Two Volume Set 9781119329725 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
209 Zhang Green Techniques for Organic Synthesis and Medicinal Chemistry 2e 9781119288152 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
210 Ferrari Oligonucleotide-Based Drugs and Therapeutics: Preclinical and Clinical Considerations for Development 9781119070153 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
211 Li Pharmaceutical Crystals – Science and Engineering 9781119046233 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
212 Schlindwein Pharmaceutical Quality by Design – A Practical Approach 9781118895238 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
213 Robinson A Practical Guide to Toxicology and Human Health Risk Assessment 9781118881880 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
214 Todd Anticancer Therapeutics – From Drug Discovery to Clinical
Applications
9781118696194 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal
Chemistry
2018
215 Yet Privileged Structures in Drug Discovery: Medicinal Chemistry and Synthesis 9781118686263 Chemistry Pharmaceutical & Medicinal Chemistry 2018
216 Norman Principles and Practices of Molecular Properties- Theory, Modeling and Simulations 9781118794821 Chemistry Physical Chemistry 2018
217 Nagarajan Self-Assembly – From Surfactants to Nanoparticles 9781119001379 Chemistry Physical Chemistry 2018
218 Alkire Electrochemical Engineering – The Path from Discovery to Product 9783527807215 Chemistry Physical Chemistry 2018
219 Ghosh Visible Light-Active Photocatalysis
– Nanostructured Catalyst Design, Mechanisms, and Applications
9783527808175 Chemistry Physical Chemistry 2018
220 Whaley Advances in Chemical Physics, Volume 163 9781119374978 Chemistry Physical Chemistry 2018
221 Katz Signal-Switchable Electrochemical Systems – Materials, Methods, and Applications 9783527818761 Chemistry Physical Chemistry 2018
222 Jenkins Chirality at Solid Surfaces 9781118880173 Chemistry Physical Chemistry 2018
223 Misra Intramolecular Charge Transfer – Theory and Applications 9783527801916 Chemistry Physical Chemistry 2018
224 Lobry The Consumer-Resource Relationship: Mathematical
Modeling
9781119544029 Physical Sciences & Engineering Biomedical Engineering 2018
225 de Wilde Building Performance Analysis 9781119341901 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
226 Attebery The Bluebeam Guidebook: Game- changing Tips and Stories for Architects, Engineers, and Contractors 9781119393979 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
227 Berthelin Soils as a Key Component of the Critical Zone 1 – Functions and Services 9781119438069 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
228 CIOB Guide to Good Practice in the Management of Timein Major Projects – Dynamic Time Modelling 2e 9781119428473 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
229 CIOB New Code of Estimating Practice 9781119329671 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
230 Deutsche Gesell Empfehlungen des Arbeitskreises “Baugrunddynamik” 9783433608586 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
231 ECCS –
European
Fatigue Design of Steel and Composite Structures – Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-9 Fatigu Eurocode 4: Design of
Composite Steel
9783433608791 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
232 Fouad Bauphysik-Kalender 2018 – Schwerpunkt – Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung 9783433607831 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
233 J‚Äûger Mauerwerk Kalender 2018: Brücken Bauen im Bestand, 43. Jahrgang 9783433608050 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
234 Johnson Composite Structures of Steel and Concrete – Beams, Slabs, Columns and Frames for Buildings, Fourth Edition 9781119401353 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
235 Kaase Solarstrahlung und Tageslicht 9783433608227 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
236 Kurrer The History of the Theory of Structures 2e – Searching for Equilibrium 9783433609163 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
237 Kutz Handbook of Environmental Engineering 9781119304418 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
238 Paik Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, Second Edition 9781119367758 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
239 Rugarli Steel Connection Analysis 9781119303510 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
240 Seim Bewertung und Verst„rkung von Stahlbetontragwerken 2e 9783433608371 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
241 Bergmeister Beton-Kalender 2019 – Schwerpunkte – Parkbauten; Geotechnik und Eurocode 7 9783433609330 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
242 Hettler Baugruben 3e 9783433609378 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
243 Deutsche Gesell Empfehlungen zu Dichtungssystemen im Tunnelbau EAG-EDT 2e 9783433609415 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
244 Kuhlmann Stahlbau-Kalender 2013 – Eurocode 3 – Anwendungsnormen, Stahl im Industrie- und Anlagenbau 9783433603185 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
245 Boracchini Design and Analysis of Connections in Steel Structures – Fundamentals and Examples 9783433606056 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
246 Dixon Sustainable Futures in the Built Environment – aforesight approach to construction and development 9781119063834 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
247 Bergmeister Beton-Kalender 2018 – Schwerpunkte – Instandsetzung 9783433607534 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
248 Chen Structural Health Monitoring of Large Civil Engineering Structures 9781119166641 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
249 Freudenstei n Ballastless Tracks 9783433606889 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
250 Kuhlmann Stahlbau-Kalender 2018 – Schwerpunkt: Verbundbau; Fertigung 9783433607701 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
251 Melchers Structural Reliability Analysis and Prediction, 3e 9781119266105 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
252 Shi Sustainable Winter Road Operations 9781119185161 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
253 Wilkinson Building Urban Resilience through Change of Use 9781119231455 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
254 Witt Grundbau-Taschenbuch 8e – Teil 2: Geotechnische Verfahren 9783433607312 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
255 Witt Grundbau-Taschenbuch 8e Teil 3
РGrndungen undgeotechnische Bauwerke
9783433607350 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
256 Abbasov 3D Modeling of Nonlinear Wave Phenomena on Shallow Water Surfaces 9781119488187 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
257 Deutsche Gesell Taschenbuch fr den Tunnelbau 2019 9783433609736 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
258 Frossard Granular Geomaterials Dissipative
Mechanics: Theory and Applications in Civil Engineering
9781119476887 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
259 Heimburger Japan and Natural Disasters: Prevention and Risk Management 9781119549789 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
260 Khalfallah Structural Analysis 1 – Statically Determinate Structures 9781119544265 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
261 Khalfallah Structural Analysis 2: Statically Indeterminate Structures 9781119557975 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
262 Verbrugge Geotechnical Correlations for Soils and Rocks 9781119482819 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
263 Ward Effective Project Management – Guidance and Checklist for Engineering and Construction 9781119469322 Physical Sciences & Engineering Civil Engineering & Construction 2018
264 Aweya Switch/Router Architectures: Shared-Bus and Shared-Memory Based Systems 9781119486220 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
265 Chen Computational Methods for Electromagnetic Inverse Scattering 9781119311997 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
266 Hayes Electric Powertrain – Energy Systems, Power Electronics & Drives for Hybrid, Electric & Fuel Cell Vehicles 9781119063681 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
267 Helszajn Microwave Polarizers, Power Dividers, Phase Shifters, Circulators and Switches 9781119490104 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
268 Hwang 3D IC and RF SiPs: Advanced Stacking and Planar Solutions for
5G Mobility
9781119289654 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics
Engineering
2018
269 Kukushkin Introduction to Mobile Network Engineering: GSM, 3 G-WCDMA, LTE and the Road to 5G 9781119484196 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
270 Lu Integration of Large Scale Wind Energy with Electrical Power System in China 9781118910054 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
271 Molloy Exploring BeagleBone – Tools and Techniques for Building with Embedded Linux 2nd edition 9781119561477 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
272 Morana Logistics 9781119508731 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
273 Nayeri Reflectarray Antennas – Theory, Designs, and Applications 9781118846728 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
274 Pecht Prognostics and Health Management of Electronics- Fundamentals, Machine Learning, and Internet of Things 9781119515326 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
275 Perez Wi-Fi Integration to the 4G Mobile Network 9781119516521 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
276 Poljak Computational Methods in Electromagnetic Compatibility 9781119547983 Physical Sciences & Engineering Electrical &
Electronics Engineering
2018
277 Salgues Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools 9781119507314 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
278 Suratwala Materials Science and Technology of Optical Fabrication 9781119423775 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
279 W¢dczak Autonomic Intelligence Evolved Cooperative Networking 9781119215974 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
280 Xiao Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the Arm© Mbed 9781119364009 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
281 Yu CMOS Integrated Lab-on-a-chip System for Personalized Biomedical Diagnosis 9781119218333 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
282 Zelm Enterprise Interoperability: Smart
Services and Business Impact of Enterprise Interoperability
9781119564034 Physical Sciences & Engineering Electrical &
Electronics Engineering
2018
283 de la Rosa Sigma-Delta Converters – Theory, Practical Design Guide and Application Examples (2nd Edition) 9781119275770 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
284 Bixby Product Training for the Technical Expert – The Art of Developing and Delivering Hands-On Learning 9781119260325 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
285 Chew The Wireless Internet of Things: A Guide to the Lower Layers 9781119260608 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
286 Dujmovic Soft Computing Evaluation Logic – The LSP Decision Method and Its Applications 9781119256489 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
287 Kasikci Short Circuits in Power Systems – A Practical Guide to IEC 60909-0 2e 9783527803378 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
288 Maini Handbook of Defence Electronics
and Optronics – Fundamentals, Technologies and Systems
9781119184737 Physical Sciences & Engineering Electrical &
Electronics Engineering
2018
289 Liyanage Comprehensive Guide to 5G Security 9781119293071 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
290 Mart¬°n Balanced Microwave Filters 9781119238386 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
291 Parraman 2.5D Printing – Bridging the Gap Between 2D and 3D Applications 9781118967317 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
292 Sharma Understanding Color Management 2e 9781119223702 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
293 Spagnolini Statistical Signal Processing in Engineering 9781119294016 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
294 Prince Memories for the Intelligent Internet of Things 9781119298922 Physical Sciences & Engineering Electrical &
Electronics Engineering
2018
295 Vincent Audio Source Separation and Speech Enhancement 9781119279860 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
296 Amato Finite-Time Stability – An Input- Output Approach 9781119140542 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics
Engineering
2018
297 Corigliano Mechanics of Microsystems 9781119053828 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
298 Dahnoun Multicore DSP – From Algorithms to Real-time Implementation on the TMS320C66x SoC 9781119125587 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
299 ElNashar Practical Guide to LTE-A, VoLTE and IoT – Pavingthe way towards 5G 9781119063407 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
300 Fortino Wearable Computing: From Modeling to Implementation of Wearable Systems based on Body Sensor Networks 9781119078807 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
301 Khoo Physiological Control Systems: Analysis, Simulation, and Estimation, Second Ed 9781119058786 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
302 Perez Handbook of Aerospace Electromagnetic Compatibility 9781119082880 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
303 Souk Flat Panel Display Manufacturing 9781119161387 Physical Sciences & Engineering Electrical &
Electronics Engineering
2018
304 Vollmer Infrared Thermal Imaging 2e – Fundamentals, Research and Applications 9783527693306 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
305 ElNashar Simplified Robust Adaptive Detection and Beamforming for Wireless Communications 9781118938218 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
306 Gullo Design for Safety 9781118974339 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
307 Colloms High Performance Loudspeakers – Optimising High Fidelity Loudspeaker Systems, Seventh Ed 9781118706275 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
308 Al-Dulaimi 5G Networks – Fundamental Requirements, Enabling Technologies, and Operations Management 9781119333142 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
309 Andia Non-Linearities in Passive RFID: Third Harmonic Concept and Applications 9781119451426 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
310 Bouillard Deterministic Network Calculus: From Theory to Practical Implementation 9781119440284 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
311 Cameron Microwave Filters for Communication Systems: Fundamentals, Design, and Applications, 2 Ed 9781119292371 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
312 Cirani Internet of Things – Architectures, Protocols and Standards 9781119359715 Physical Sciences & Engineering Electrical &
Electronics Engineering
2018
313 Engel Practical Creativity and Innovation in Systems Engineering 9781119383369 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
314 Fati IPTV Delivery Networks – Next Generation Architectures for Live and Video-on-Demand Services 9781119397939 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
315 Haimes Modeling and Managing Interdependent Complex Systems of Systems 9781119173670 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
316 Hassan Internet of Things A to Z: Technologies and Applications 9781119456735 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics
Engineering
2018
317 Hecht Understanding Lasers – An Entry Level Guide, Fourth Edition 9781119310693 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
318 Homenda Pattern Recognition: A Quality of Data Perspective 9781119302872 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
319 Jeansoulin JavaScript and Open Data 9781119451761 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
320 Kamali AeroMACS – An IEEE 802.16
Standard-Based Technology for the Next Generation of Air Transportation Systems
9781119281139 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
321 Klyatis Reliability Prediction and Testing Textbook 9781119411949 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
322 Kurdi Natural Language Processing and Computational Linguistics 2: Semantics, Discourse and Applications 9781119419686 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
323 Leis Communication Systems Principles Using MATLAB 9781119470663 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
324 Marsch 5G System Design – Architectural and Functional Considerations and Long Term Research 9781119425144 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
325 Mbihi Advanced Techniques and Technology of Computer-Aided
Feedback Control
9781119452959 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics
Engineering
2018
326 Mbihi Analog Automation and Digital Feedback Control Techniques 9781119452836 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
327 Mesleh Space Modulation Techniques 9781119375692 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
328 Mishra Fundamentals of Network Planning & Optimization, Second Edition 9781119331797 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
329 Mittal Emergent Behavior in Complex Systems Engineering: A Modeling and Simulation Approach 9781119378952 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
330 Morrison Fast Circuit Boards: Energy Management 9781119413950 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
331 Mouftah Transportation and Power Grid in Smart Cities – Communication
Networks and Services
9781119360124 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics
Engineering
2018
332 Muret Fundamentals of Electronics 2: Continuous-time Signals and Systems 9781119422082 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
333 Muret Fundamentals of Electronics 3: Discrete-time Signals and Systems and Conversion Systems 9781119422075 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
334 Nunes A Practical Introduction to Human- in-the-Loop Cyber-Physical Systems 9781119377795 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
335 Pyster The Paradoxical Mindset of Systems Engineers – Uncommon Minds, Skills, and Careers 9781119412137 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
336 Maswood Advanced Multilevel Converters and Applications in Grid
Integration
9781119476030 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics
Engineering
2018
337 R‚Äöveillac Musical Sound Effects: Analog and Digital Sound Processing 9781119467014 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
338 Rojo- Alvarez Digital Signal Processing with Kernel Methods 9781118705810 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
339 Sarkar The Physics and Mathematics of Electromagnetic Wave Propagation in Cellular Wireless Communication 9781119393146 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
340 Shavit Radome Electromagnetic Theory and Design 9781119410850 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
341 Stimson Forensic Systems Engineering: Evaluating Operations by Discovery 9781119422808 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
342 Tan GNSS Systems and Engineering: The Chinese Beidou Navigation and Position Location Satellite 9781118897041 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
343 Ulema Fundamentals of Public Safety Networks and Critical Communications Systems: Technologies, Deployment, and
Management
9781119369554 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
344 Ur Rehman LTE Communications and Networks – Femtocells and Antenna Design Challenges 9781119385271 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
345 Xu Anechoic and Reverberation Chambers – Theory, Design, and Measurements 9781119362050 Physical Sciences & Engineering Electrical & Electronics Engineering 2018
346 Ballerat- Busser Cutting-Edge Technology for Carbon Capture, Storage, and Utilization 9781119363804 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
347 Brenna Electrical Railway Transportation Systems 9781119386827 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
348 Chin Measurement While Drilling (MWD) Signal Analysis, Optimization and Design, 2 Edition 9781119479307 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
349 Dicks Fuel Cell Systems Explained, Third Edition 9781118706992 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
350 Gabbar Energy Conservation in Residential, Commercial and Industrial Facilities 9781119422099 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
351 Holloway Fracking – Further Investigations into the Environmental Considerations and Operations of Hydraulic Fracturing, Second Ed 9781119364344 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
352 Klempner Handbook of Large Turbo- Generator Operation and Maintenance, Third Ed 9781119390718 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
353 Luszcz High Frequency Conducted Emission in AC Motor Drives Fed by Frequency Converters: Sources and Propagation Paths 9781119388975 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
354 Molina Building Professionals Facing the Energy Efficiency Challenge 9781119476627 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
355 Muller Photovoltaic Modeling Handbook 9781119364214 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
356 Packer Conventional and Alternative Power Generation – Thermodynamics, Mitigation and
Sustainability
9781119479420 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
357 Ruffine Gas Hydrates 2 – Geoscience Issues and Potential Industrial Applications 9781119451174 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
358 Mazzoni Electrical Systems for Nuclear Power Plants 9781119483687 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
359 Sankir Hydrogen Storage Technologies 9781119460572 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
360 Sankir Photoelectricochemical Solar Cells 9781119460008 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
361 Wolfe The Solar Generation: Childhood and Adolescence of Terrestrial Photovoltaics 9781119425618 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
362 Fthenakis Electricity from Sunlight – Photovoltaic-Systems Integration and Sustainability, Second Edition 9781118963791 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
363 Hossain Drilling Engineering Problems and
Solutions: A Field Guide for Engineers and Students
9781118998632 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
364 Sueyoshi Environmental Assessment on Energy and Sustainability by Data Envelopment Analysis 9781118979259 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
365 Anaya-Lara Offshore Wind Energy Technology 9781119097808 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
366 Greaves Wave and Tidal Energy 9781119014492 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
367 Islam Shipboard Power Systems Design and Verification Fundamentals 9781119084136 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
368 Jamieson Innovation in Wind Turbine Design, 2e 9781119137924 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
369 Speight Formulas and Calculations for Drilling Operations, Second Edition 9781119083689 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
370 Viallet Inorganic Massive Batteries 9781119007050 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
371 Xu Advanced Control of Doubly Fed Induction Generator for Wind Power Systems 9781119172093 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
372 Craddock Oilfield Chemistry and its Environmental Impact 9781119244233 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
373 Gough Biomass Energy and Carbon Capture and Storage (BECCS) –
Unlocking Negative Emissions
9781119237716 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
374 Islam Hydrocarbons in Basement Formations 9781119294498 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
375 Wu Modeling and Modern Control of Wind Power 9781119236382 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
376 Ye Smart Grid Communication Infrastructures – Big Data, Cloud Computing, and Security 9781119240136 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
377 Chen Variable Frequency Transformers for Large Scale Power Systems – Theory and Applications 9781119129066 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
378 Islam Economics of Sustainable Energy 9781119525936 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
379 Jemei Hybridization, Diagnostic and Prognostic of PEM Fuel Cells: Durability and Reliability 9781119563426 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
380 Li Measurement and Analysis of Overvoltages in Power Systems 9781119129035 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
381 Ma Energy-saving Principles and Technologies for Induction Motors 9781118981047 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
382 Ma Hierarchical Protection for Smart Grids 9781119304814 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
383 Ma Power System Wide-area Stability Analysis and Control 9781119304852 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
384 Momoh Energy Processing and Smart Grid 9781119521129 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
385 Rueda Torres Dynamic Vulnerability Assessment and Intelligent Control for Sustainable Power Systems 9781119214984 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
386 Sakellariou Life Cycle Assessment of Energy
Systems: Closing the Ethical Loophole of Social Sustainability
9781119418580 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
387 Sallam Electric Distribution Systems, Second Edition 9781119509332 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
388 Singh Electric Power Grid Reliability Evaluation – Models and Methods 9781119536772 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
389 Wang Technology, Manufacturing and Grid Connection of Photo-voltaic Solar Cells 9781119035183 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
390 Zhang Multi-terminal High-voltage Converter 9781119188346 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
391 Zhao Grid-Integrated and Standalone Photovoltaic Distributed Generation Systems: Analysis, Design, and Control 9781119187349 Physical Sciences & Engineering Energy 2018
392 Leroy Production Availability and
Reliability: Use in the Oil and Gas industry
9781119522454 Physical Sciences & Engineering Industrial Engineering 2018
393 Sutherland Energy Efficient Manufacturing – Theory and Applications 9781119519904 Physical Sciences & Engineering Industrial Engineering 2018
394 Berrah Industrial Objectives: Representation and Performances Evaluation 9781119476566 Physical Sciences & Engineering Industrial Engineering 2018
395 Kerzner Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence 9781119470717 Physical Sciences & Engineering Industrial Engineering 2018
396 Watts Engineering Documentation Control / Configuration Management Standards Manual 9781119479314 Physical Sciences & Engineering Industrial Engineering 2018
397 Amancio Filho Joining of Polymer-Metal Hybrid
Structures: Principles and Applications
9781119429807 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
398 Couretas An Introduction to Cyber Modeling and Simulation 9781119420842 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
399 Delville Hybrid Organic-Inorganic Interfaces – Towards Advanced Functional Materials 9783527807130 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
400 Gigliotti Mechanical Behaviour of Organic Matrix Composites: Effect of Thermo-oxidative Ageing 9781119388838 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
401 Godin Acoustic Emission and Durability of Composite Materials 9781119426660 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
402 Huang Ferroelectric Materials for Energy Applications 9783527807505 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
403 Hussain Advanced Nanoelectronics – Post- Silicon Materialsand Devices 9783527811861 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
404 Jannot Thermal Properties Measurement of Materials 9781119475057 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
405 Kitai Principles of Solar Cells, LEDs and Related Devices – The Role of the PN Junction 2e 9781119450986 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
406 Kriven Proceedings of the 41st International Conference on Advanced Ceramics and Composites – Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume
38, Issue 3
9781119474746 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
407 Kurinec Emerging Photovoltaic Materials – Silicon & Beyond 9781119407690 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
408 Li Advanced Coating Materials 9781119407652 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
409 Liu Conjugated Polymers for Biological and Biomedical Applications 9783527342747 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
410 Mittal Advances in Contact Angle, Wettablility and Adhesion, Volume 3 9781119459996 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
411 Netravali Advanced Green Composites 9781119323327 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
412 P.M. High Performance Polymers and Their Nanocomposites 9781119363910 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
413 Pandikumar Rational Design of Solar Cells for Efficient Solar Energy Conversion 9781119437499 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
414 Pawlowski Industrial Chemistry of Oxides for Emerging Applications 9781119424079 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
415 Salem Proceedings of the 41st International Conference on Advanced Ceramics and Composites – Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol 38, Iss 2 9781119474678 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
416 Sangwal Nucleation and Crystal Growth: Metastability of Solutions and Melts 9781119461616 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
417 Sharon Carbon Dots as Theranostic Agents 9781119460435 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
418 Singh Proceedings of the 12th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology; Ceramic Transactions, Volume 264 9781119494096 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
419 Yun Counter Electrodes for Dye- sensitized and Perovskite Solar
Cells
9783527813636 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
420 Hirano Friction at the Atomic Level – Atomistic Approaches in Tribology 9783527664986 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
421 Evans X-ray Absorption Spectroscopy for the Chemical and Materials Sciences 9781118676165 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
422 Freiman The Fracture of Brittle Materials:
Testing and Analysis, Second Edition
9781118769560 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
423 Cailletaud Multi-mechanism Modeling of Inelastic Material Behavior 9781118845103 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
424 Fan Synchrotron Radiation in Materials Science – Light Sources, Techniques and Applications 9783527697106 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
425 Greener Roll-to-Roll Manufacturing: Process Elements and Recent Advances 9781119163824 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
426 Hergert Group Theory in Solid State Physics and Photonics- Problem Solving with Mathematica 9783527695799 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
427 Horstemeye r Integrated Computational Materials Engineering (IC ME) for Metals: Concepts and Case
Studies
9781119018377 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
428 Jaroszewski Advanced Materials for Electromagnetic Shielding – Fundamentals, Properties, and Applications 9781119128625 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
429 Mittal Laser Technology: Applications in Adhesion and Related Areas 9781119185031 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
430 Pandey Fundamentals of Electroceramics – Materials, Devices, and
Applications
9781119057093 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
431 Schlick The Chemistry of Membranes Used in Fuel Cells: Degradation and Stabilization 9781119196082 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
432 Wang Nonlinear Polymer Rheology: Macroscopic Phenomenology and Molecular Foundation 9781119029038 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
433 Yersin Highly Efficient OLEDs – Materials Based on Thermally Activated Delayed Fluorescence 9783527691722 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
434 Zheng Smart Electronic Systems – Heterogeneous Integration of Silicon and Printed Electronics 9783527691685 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
435 Fink Polymer Waste Management 9781119536376 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
436 Fink 3D Industrial Printing with Polymers 9781119555308 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
437 Gandini Polymers from Plant Oils, 2nd Edition 9781119555834 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
438 Mahmoud Advances in Ceramics for Environmental, Functional, Structural, and Energy Applications; Ceramic Transactions, Volume 265 9781119543299 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
439 Mittal Progress in Adhesion and Adhesives, Volume 3 9781119526445 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
440 Salem Proceeding of the 42nd International Conference on Advanced Ceramics and Composites, Ceramic Engineering and Science Proceedings Volume 39, Issue 2 9781119543343 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
441 Sundaram 78th Conference on Glass Problems – Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol 39, Iss 1 9781119519713 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
442 Wang Engineering Plasticity: Theory and Applications in Metal Forming 9781119237310 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
443 Wang Proceeding of the 42nd International Conference on Advanced Ceramics and Composites, Ceramic Engineering and Science Proceedings Vol 39,
Iss 3
9781119543381 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
444 Butt Surface and Interfacial Forces 2e 9783527804351 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
445 Delamarche Open-Space Microfluidics – Concepts, Implementations, Applications 9783527696789 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
446 Hoff Handbook of Transition Metal Polymerization Catalysts, 2nd Edition 9781119242277 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
447 Kuo Hydrogen Bonding in Polymeric Materials 9783527804276 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
448 Lanceros- M‚Äöndez Printed Batteries – Materials, Technologies and Applications 9781119287902 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
449 Li Materials and Processes for CO2 Capture, Conversion, and Sequestration 9781119231059 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
450 Lutz Sequence-Controlled Polymers 9783527806096 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
451 Piqu‚Äö Laser Printing of Functional Materials – 3D Microfabrication, Electronics and Biomedicine 9783527805105 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
452 Takei Flexible and Stretchable Medical Devices 9783527804856 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
453 Zhang Bimetallic Nanostructures – Shape- Controlled Synthesis for Catalysis, Plasmonics, and Sensing Applications 9781119214618 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
454 Zhi Flexible Energy Conversion and Storage Devices 9783527342631 Physical Sciences & Engineering Materials Science 2018
455 Bergman Computational Acoustics – Theory and Implementation 9781119277323 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
456 Binns Aircraft Systems: Instruments, Communications, Navigation, and Control 9781119262367 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
457 Habchi Finite Element Modeling of Elastohydrodynamic Lubrication Problems 9781119225133 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
458 Karimirad Offshore Mechanics – Structural and Fluid Dynamics for Recent Applications 9781119216674 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
459 Liu Formation Control of Multiple Autonomous Vehicle Systems 9781119263081 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
460 Maclaurin High Speed Off-Road Vehicles – Suspensions, Tracks, Wheels and Dynamics 9781119258827 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
461 Shabana Computational Continuum Mechanics, Third Edition 9781119293248 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
462 Pang Noise and Vibration Control in Automotive Bodies 9781119515500 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
463 Grous Applied Mechanical Design: Solved Case Studies and Projects 9781119137658 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
464 Elhajjar Composite Structures – Effects of Defects 9781118997710 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
465 Rui Transfer Matrix Method for Multibody Systems: Theory and Applications 9781118724811 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
466 Zhang Automotive Power Transmission Systems 9781118964897 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
467 Andr‚Äö From Additive Manufacturing to 3D/4D Printing v3: Breakthrough innovations: Programmable material, 4 D Printing and Bio- printing 9781119451501 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
468 Benallou Energy and Mass Transfers: Balance Sheet Approachand Basic Concepts 9781119476894 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
469 Benallou Energy Transfers by Conduction 9781119476900 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
470 Borel Movement Equations 4: Equilibriums and Short Movements 9781119482673 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
471 Coleman Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers, Fourth Edition 9781119417989 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
472 Daqaq Dynamics of Particles and Rigid Bodies – A Self-Learning Approach 9781119463207 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
473 Ertas Transdisciplinary Engineering Design Process 9781119474654 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
474 Georgantop oulou Fluid Mechanics in Channel, Pipe and Aerodynamic Design Geometries Vol 1 9781119457015 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
475 Georgantop oulou Fluid Mechanics in Channel, Pipe and Aerodynamic Design Geometries Vol 2 9781119457008 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
476 Maré Aerospace Actuators 3 9781119505433 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
477 Padfield Helicopter Flight Dynamics – Including a Treatment of Tiltrotor Aircraft, Third Edition 9781119401087 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
478 Ranganayak ulu Compact Heat Exchanger Analysis, Design and Optimization – FEM and CFD Approach 9781119424369 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
479 Salençon Virtual Work Approach to Mechanical Modeling 9781119492375 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
480 Song The Scaled Boundary Finite
Element Method – Introduction to Theory and Implementation
9781119388487 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
481 Todinov Methods for Reliability Improvement and Risk Reduction 9781119477624 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
482 Yu Introduction to Impact Dynamics 9781119113133 Physical Sciences & Engineering Mechanical Engineering 2018
483 Ariga Materials Nanoarchitectonics 9783527808311 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
484 Cassano Behaviors and Persistence of Nanomaterials in Biomedical Applications 9781119418962 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
485 Chang Fluorescent Nanodiamonds 9781119477099 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
486 Hussain Nanotechnology in Environmental Science 9783527808854 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
487 Jawaid Synthesis and Tribological Applications of Hybrid Materials 9783527808588 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
488 Kanchi Green Metal Nanoparticles: Synthesis, Characterization and their Applications 9781119418900 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
489 Kanchi Nanomaterials: Biomedical, Environmental and Engineerng Applications 9781119370383 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
490 Khan Electrically Conductive Polymers and Polymer Composites – From Synthesis to Biomedical Applications 9783527807918 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
491 Mishra Nanotechnology for Sustainable Water Resources 9781119323655 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
492 Ul-Islam Advanced Textile Engineering Materials 9781119488101 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
493 Ul-Islam Nanomaterials in the Wet Processing of Textiles 9781119459804 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
494 Bosse Material-Integrated Intelligent Systems – Technology and Applications 9783527679249 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
495 Tang Chiral Nanomaterials – Preparation, Properties and Applications 9783527682782 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
496 Chauhan Novel Nanoscale Hybrid Materials 9781119156253 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
497 Guo Multifunctional Nanocomposites for Energy and Environmental
Applications
9783527342501 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
498 Li Functional Organic and Hybrid Nanostructured Materials – Fabrication, Properties, and Applications 9783527807369 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
499 Wang Nanobiomaterials – Classification, Fabrication and Biomedical Applications 9783527698646 Physical Sciences & Engineering Nanotechnology 2018
500 Abbrescia Resistive Gaseous Detectors – Designs, Performance, and Perspectives 9783527698691 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
501 Deutsche Forsch Furderatlas 2018 – Kennzahlen zur offentlichfinanzierten Forschung in Deutschland 9783527817818 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
502 Dugué Time, Emergences and Communications 9781119452874 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
503 Ganeev Resonance Enhancement in Laser- Produced Plasmas – Concepts and Applications 9781119472346 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
504 Krems Molecules in Electromagnetic Fields: From Ultracold Physics to Controlled Chemistry 9781119382638 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
505 Sakho Screening Constant by Unit Nuclear Charge Method: Description and Application to the Photoionization of Atomic Systems 9781119476948 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
506 Stacey Nuclear Reactor Physics 3e 9783527812318 Physical Sciences & Engineering Physics 2018
507 Katzenberg Biological Anthropology of the Human Skeleton, Third Edition 9781119151647 Social & Behavioral Sciences Anthropology 2018
508 Robben A Companion to the Anthropology of Death 9781119222422 Social & Behavioral Sciences Anthropology 2018
509 Silliman Engaging Archaeology: 25 Case Studies in Research Practice 9781119240549 Social & Behavioral Sciences Archaeology 2018
510 Booth A Companion to Media Fandom and Fan Studies 9781119237211 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
511 Abernathy The Strategic Digital Media Entrepreneur 9781119218081 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
512 Bodroghkoz y A Companion to the History of American Broadcasting 9781118646151 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
513 Ihlen Handbook of Organizational Rhetoric and Communication 9781119265771 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
514 Johnston The Handbook of Communication Engagement 9781119167600 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
515 Canel Public Sector Communication: Closing the Gaps Between Public Organizations and Citizens 9781119135630 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
516 Kanigel The Diversity Style Guide 9781119407256 Social & Behavioral Sciences Communication & Media Studies 2018
517 Aguilar Onward: Cultivating Emotional Resilience in Educators 9781119441731 Social & Behavioral Sciences Education 2018
518 Bambrick- Santoy A Principal Manager’s Guide to Leverage Leadership 2.0 9781119548508 Social & Behavioral Sciences Education 2018
519 Bambrick- Santoy Leverage Leadership 2.0 9781119548539 Social & Behavioral Sciences Education 2018
520 Brookfield Teaching Race – How to Help Students Unmask and Challenge Racism 9781119548492 Social & Behavioral Sciences Education 2018
521 Canestrari The Wiley International Handbook of Educational Foundations 9781118931837 Social & Behavioral Sciences Education 2018
522 Chapple (ISC)√Ω CISSP Certified
Information Systems Security Professional Official Practice Tests
9781119549536 Social & Behavioral Sciences Education 2018
523 Chapple (ISC)√Ω CISSP Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, Eighth Edition 9781119549567 Social & Behavioral Sciences Education 2018
524 Chapple (ISC)2 SSCP Systems Security Certified Practitioner Official
Practice Tests
9781119548270 Social & Behavioral Sciences Education 2018
525 Chapple CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) Practice Tests – Exam CS0-001 9781119549529 Social & Behavioral Sciences Education 2018
526 Chapple CompTIA PenTest+ Study Guide: Exam PT0-001 9781119549420 Social & Behavioral Sciences Education 2018
527 Coleman CWNA: Certified Wireless Network Administrator Study Guide – Exam CWNA-107, 5th Edition 9781119549406 Social & Behavioral Sciences Education 2018
528 Docter CompTIA IT Fundamentals Study Guide – Exam FC0-U61, Second Edition 9781119549574 Social & Behavioral Sciences Education 2018
529 Dulaney CompTIA Security+ Practice Tests Exam SY0-501 9781119549413 Social & Behavioral Sciences Education 2018
530 Freeland Fisher Who You Know 9781119548522 Social & Behavioral Sciences Education 2018
531 Heldman PMP – Project Management Professional Exam Study Guide,
9th Ed
9781119549192 Social & Behavioral Sciences Education 2018
532 Heldman PMP Project Management Professional Exam Practice Tests 9781119549215 Social & Behavioral Sciences Education 2018
533 Heldman PMP Project Management Professional Exam Review Guide, 9781119549208 Social & Behavioral Sciences Education 2018
534 Hunt PMI-ACP Project Management Institute Agile Certified Practitioner Exam Study Guide 9781119549222 Social & Behavioral Sciences Education 2018
535 Jaffe Worth A Thousand Words – Using Graphic Novels to Teach Visual and Verbal Literacy 9781119548690 Social & Behavioral Sciences Education 2018
536 Lammle CompTIA Network+ Practice Tests
– Exam N10-007
9781119549475 Social & Behavioral Sciences Education 2018
537 Lammle CompTIA Network+ Review Guide
– Exam: N10-007, 4th Edition
9781119549468 Social & Behavioral Sciences Education 2018
538 Lammle CompTIA Network+ Study Guide – Exam N10-007, Fourth Edition 9781119549444 Social & Behavioral Sciences Education 2018
539 Montgomer y CompTIA Cloud+ Study Guide Exam CV0-002, Second Edition 9781119549543 Social & Behavioral Sciences Education 2018
540 Panek MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide – Exam 70- 740, Exam 70-741, Exam 70-742,
and Exam70-743, 2nd Edition
9781119549260 Social & Behavioral Sciences Education 2018
541 Papa The Wiley Handbook of Education Policy 9781119218456 Social & Behavioral Sciences Education 2018
542 Reed PHR and SPHR Professional in Human Resources Certification Complete Practice Tests: 2018 Exams 9781119549239 Social & Behavioral Sciences Education 2018
543 Reed PHR and SPHR Professional in Human Resources Certification Complete Review Guide – 2018 Exams 9781119549246 Social & Behavioral Sciences Education 2018
544 Socol Timeless Learning: How Imagination, Observation, and Zero-Based Thinking Change Schools 9781119548515 Social & Behavioral Sciences Education 2018
545 Lund The Wiley International Handbook of Service-Learning for Social
Justice
9781119144397 Social & Behavioral Sciences Education 2018
546 Saltman The Wiley Handbook of Global Educational Reform 9781119082316 Social & Behavioral Sciences Education 2018
547 Zepeda The Wiley Handbook of Educational Supervision 9781119128304 Social & Behavioral Sciences Education 2018
548 Beach The Wiley Handbook of Ethnography of Education 9781118933732 Social & Behavioral Sciences Education 2018
549 Hall The Wiley Handbook of Teaching and Learning 9781118955901 Social & Behavioral Sciences Education 2018
550 Shapiro The Wiley Handbook on Violence in Education: Forms, Factors, and
Preventions
9781118966709 Social & Behavioral Sciences Education 2018
551 Irwing The Wiley Handbook of Psychometric Testing – A Multidisciplinary Reference on Survey, Scale and Test Development VOL1 9781118489772 Social & Behavioral Sciences Education 2018
552 Aguilar The Onward Workbook: Daily Activities to Cultivate Your Emotional Resilience and Thrive 9781119441779 Social & Behavioral Sciences Education 2018
553 Barthes Evolutions of the Complex Relationship Between Education and Territories 9781119451471 Social & Behavioral Sciences Education 2018
554 Ferlazzo The ELL TeacherÈs Toolbox: Hundreds of Practical Ideas to Support Your Students 9781119428701 Social & Behavioral Sciences Education 2018
555 Jeynes The Wiley Handbook of Christianity and Education 9781119098416 Social & Behavioral Sciences Education 2018
556 Larini Quantitative and Statistical Data in Education: From Data Collection to Data Processing 9781119451457 Social & Behavioral Sciences Education 2018
557 Metzger The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning 9781119100812 Social & Behavioral Sciences Education 2018
558 Klinke Cryptic Concrete – A Subterranean Journey Into Cold War Germany 9781119261155 Social & Behavioral Sciences Geography 2018
559 Collins Global Asian City – Migration, Desire and the Politics of Encounter in 21st Century Seoul 9781119380030 Social & Behavioral Sciences Geography 2018
560 Walsh Transnational Geographies of the Heart – Intimate Subjectivities in a Globalising City 9781119050414 Social & Behavioral Sciences Geography 2018
561 Snow The Wiley Blackwell Companion to Social Movements2nd Edition 9781119168577 Social & Behavioral Sciences Sociology 2018
562 Buse Materialities of Care – Illness Through Artefacts and Architecture 9781119499749 Social & Behavioral Sciences Sociology 2018
563 Fabre The Digital Factory for Knowledge: Production and Validation of Scientific Results 9781119452706 Social & Behavioral Sciences Sociology 2018