Consiliul director

Consiliul Director al Asociației Anelis Plus

Președinte:

Prof. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca

Vicepreședinți:

Dr. Gabriel SOCOL, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei

Conf. dr. Alina CROITORU, Academia de Științe Economice București

 Secretar general:

Dr. Dan TIMOTIN, Institutul de Matematică Simion Stoilov al Academiei Române

 Membri:

Dr. Liviu Ioan CADARIU-BRĂILOIU, Universitatea Politehnică Timişoara

Dr. Attila BENDE, Institutul Național prntru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca

Dr. Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, Iaşi

Dr. Irina Elena CHICAN, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,  București

Lect. dr. Dalia-Simona RUSU PERSIC, Universitatea Naţională de Arte George Enescu, Iași

Cristina UNGUR, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca

Mihaela-Cintia COPĂCEANU, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi

 Director Executiv:

Dr. Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară  Mihai Eminescu, Iași