CABI VetMed Resource

CABI VetMed ResourceVetMed Resource este un instrument cuprinzător pentru medicii veterinari, oferind acces la peste 1,5 milioane de înregistrări relevante în domeniu. VetMed susține practica și dezvoltarea profesională cu cele mai bune informaţii din medicina veterinară bazate pe dovezi disponibile, adresându-se medicilor veterinari, cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților.

Ghid de utilizare


Acces la resursă


Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:

1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
2. Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iași
3. Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” Timișoara
4. Universitatea “Spiru Haret” București
5. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti