Clarivate Analytics

thomson_isi_smallClarivate Analytics (Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index) este una dintre cele mai importante surse de documentare ştiinţifică la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este de a oferi informaţii despre recunosterea ştiinţificş a articolelor ştiinţifice şi de identificare a noilor tendinţe şi tehnologii la nivel mondial. Web of Knowledge este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a jurnalelor ştiinţifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din Philadephia, SUA.

Ghid de utilizare Derwent Inovation Index
Ghid de utilizare Journal Citation Reports
Ghid de utilizare Web of Science


Acces la resursă

Beneficiarii ce au acces la această resursă sunt:

1. Academia de Studii Economice Bucureşti
2. Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Brașov
3. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu
4. Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” București
5. Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanța
6. Academia Română București
7. Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” București
8. INCD Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti
9. INCD în Informatică ICI București
10. INCD Marină “Grigore Antipa” Constanța
11. INCD pentru Bioresurse Alimentare București
12. INCD pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM București
13. INCD pentru Ecologie Industrială ECOIND București
14. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele
15. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Măgurele
16. INCD pentru Fizica Pământului – INCDFP Măgurele
17. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH Măgurele
18. INCD pentru Fizică Tehnică IFT Iaşi
19. INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină GEOECOMAR Bucureşti
20. INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti
21. INCD pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare INMA București
22. INCD Mecatronică și Tehnica Măsurării INCDMTM București
23. INCD Metale Neferoase și Rare IMNR București
24. INCD pentru Microtehnologie IMT București
25. INCD pentru Optoelectronică INOE 2000 Măgurele
26. INCD Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului ICPA București
27. INCD pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani
28. INCD pentru Științe Biologice București
29. INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea
30. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj Napoca
31. INCD Turbomotoare COMOTI
32. Institutul de Cercetări în Silvicultură “Marin Drăcea” Voluntari
33. Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași
34. Institutului de Științe Spațiale Măgurele
35. Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative SNSPA Bucuresti
36. Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
37. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
38. Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad
39. Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
40. Universitatea “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
41. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
42. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
43. Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
44. Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
45. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinte și Tehnologie Târgu Mureș
46. Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
47. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
48. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
49. Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iasi
50. Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” Timișoara
51. Universitatea de Vest din Timişoara
52. Univeersitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
53. Universitatea din București
54. Universitatea din Craiova
55. Universitatea din Oradea
56. Universitatea din Petroșani
57. Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi
58. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
59. Universitatea Maritimă Constanța
60. Universitatea Națională de Apărare “Carol I” București
61. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București
62. Universitatea ”Ovidius” Constanţa
63. Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti
64. Universitatea “Ioan Slavici” Timișoara
65. Universitatea ”Politehnica” Bucureşti
66. Universitatea Politehnica din Timișoara
67. Universitatea “Spiru Haret” București
68. Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
69. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
70. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
71. Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iaşi
72. Universitatea “Titu Maiorescu” București
73. Universitatea ”Transilvania” Braşov
74. Universitatea ”Valahia” Târgovişte
75. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău